Yotube download: Thần kê gáy 7 tiếng (mã số 229) Đt 0938484663


Gà ngũ sắc gáy 7 tiếng 2,8kg ( mã số 229) bổn của trại gà Bách Chiến Kê , Tiền Giang ,Việt Nam . Đt  84 0938484663 .Chân vuông vẩy đẹp